pinguin voeten

Adresgegevens

HAPPY FEET

Joke Boom
Aletta Jacobs-erf 290
3315 EK
Dordrecht
Tel.: (078) 616 28 71
Mail: boom.joke@gmail.com
Website: https://www.happyfeet-dordrecht.nl/
Rekeningnummer: NL19 ABNA 0472 4795 55
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 20:00

Joke Boom

Algemene voorwaarden

Afspraken behandeling/consulten:

 1. Voorafgaande aan de therapie dient een behandelovereenkomst en anamnese formulier gelezen en getekend te worden door beide partijen. Deze worden verstrekt door de therapeut.
 2. De therapie bestaat uit een aantal behandelingen met gesprekken over oorzaken, gevolgen en resultaten.
 3. Een behandeling duurt max 60 minuten.
 4. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, via telefoon of mail, anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Betaling en kosten:

 1. De kosten van de voetreflextherapie bedragen € 47,00 per behandeling.
 2. De behandelkosten dienen direct na de behandeling contant betaald te worden.

Vergoeding van de Therapie

Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. U dient bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren of deze natuurgeneeskundige kosten bij u vergoed worden.

Verhindering therapeut

Als de zorgverlener door ziekte of ander oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Indien u dit niet wenst kunt u dit mondeling of schriftelijk aan de zorgverlener kenbaar maken.

Aansprakelijkheid

De zorgverlener heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschillen met de zorgverlener kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

U kunt een klachtenformulier bij de VBAG ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ´Klachtencommissie` is vermeld.

Voetreflextherapie kan ook preventief toegepast worden,
tegenover een druk en stressvol bestaan moet men ook nog wat ontspanning kunnen vinden.
Voor diegenen die moeilijk kunnen ontspannen, is voetreflexmassage een prima manier om tot rust te komen.
De weldaad van de warming up massage en de aanraking van die plekken op de voet die een ontspanning teweeg kunnen brengen,
zal eenieder tot rust brengen.

HAPPY FEET

Joke Boom

Voetreflextherapie
Lichtpunctuur
Pedicure

Happy Feet is ook te vinden op www.voetreflex-info.nl.

De hormoonklieren zijn ook allemaal op de voet gereflecteerd.
Klachten die hormoon gerelateerd zijn, kunnen worden behandeld via die punten.
Naast vrouwelijke klachten als menstruatiepijn en overgangsproblemen,
kunnen ook slapeloosheid en migraine heel goed via voetreflextherapie behandeld worden.

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan is de praktijk aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg). Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Lichttherapie

Lichttherapie is mogelijk bij alle klachten die ook bij voetreflex behandeld worden en bij ernstige aandoeningen.
Behalve zuurstof en voedsel heeft het lichaam ook licht nodig.
Daglicht bevat alle kleuren en hebben we nodig om o.a. vitamine D aan te maken.
Het lichaam reageert ook op gekleurd licht zoals rood, groen, geel, oranje, violet en blauw.
Elke kleur heeft een eigen doel en uitwerking.
Lichttherapie wordt vaak in combinatie met voetreflextherapie gegeven.

Het lymfestelsel is een netwerk van vaten.
Weefselvloeistoffen, plasma-eiwitten en afgestorven deeltjes, worden opgenomen door het lymfestelsel en gecontroleerd.
Schadelijke bacteriën worden aangevallen en vernietigd, daarna afgevoerd via de bloedbaan.

Door middel van lichte massage van bepaalde punten op de voet wordt de lymfestroom gestimuleerd.
Hierdoor kan het lichaam ziektekiemen en afvalstoffen sneller afvoeren wat de gezondheid ten goede komt.
Lymfedrainage heeft zijn nut bewezen na operaties, bij oedeem, vasculaire aandoeningen en darmproblemen.
Maar ook bij cellulitis kunnen goede resultaten worden behaald.

Metamorfosemassage is een zachte manier van masseren met een diepe werking.

Het is ontdekt bij de zwakzinnigenzorg.
Door massage van de wervelkolom kwamen kinderen in het autistisch spectrum wat meer naar buiten,
terwijl mensen met het syndroom van Down wat meer naar binnen keerden.
De wervelkolomzone op de voet correspondeert met de plek waar de chakras zitten
en met de periode van de zwangerschap en levensfase van de boreling en volwassene.
Metamorfosemassage houdt zich bezig met het herstellen van de verbinding tussen lichaam en geest.

Dit gebeurt door middel van een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom op voeten, handen en hoofd.
Deze drie actiecentra gebruiken wij voor voortbewegen, doen en denken, oftewel het zijn onze uitwendige communicatiecentra.

Wij nodigen door deze behandeling, die met aandacht moet worden gegeven,
de levensenergie uit om vrij te gaan stromen en blokkades op te lossen.
De massage is zinvol bij eenieder die openstaat voor een verandering.
Nieuwe inzichten kunnen worden gevonden, oude angsten en patronen losgelaten.
De behandeling kan je helpen vorm te geven aan de mogelijkheden die je in je hebt.
De beoefenaar van de massage is aanwezig zonder richting te geven aan het groeiproces,
zodat je in alle vrijheid kunt worden wie je in wezen bent.

Even voorstellen.
Ik ben Joke Boom, geboren in 1959 te Den Helder.
Sinds 1964 woon ik in Dordrecht.
In 1994 ben ik begonnen aan een pedicure opleiding, omdat ik graag iets voor mezelf wilde gaan doen.
In 1995 ben ik geslaagd.
Na twee jaar, in 1997, ging ik een korte cursus voetreflextherapie doen op de Volksuniversiteit in Zwijndrecht.
Dit gebruikte ik bij mijn cliënten die veel pijn hadden, b.v. hoofdpijn of kiespijn.
Daar had ik zoveel succes mee, dat ik in 2006 een HBO opleiding medische basiskennis ging volgen,
bij de LOT opleidingen, die toen in Dordrecht werd gegeven
en daarna een cursus Voetreflextherapie bij Manda Bergsma van de School voor Voetreflexologie in Alkmaar en op Texel.
Na mijn examen in 2008, volgde ik bijscholingen bij de NVVT, (de Nederlandse Vereniging voor Voetreflextherapeuten)
opgericht door Manda Bergsma.
Sinds oktober 2009 tot september 2013 was ik voorzitter van de NVVT.

In 2010 heb ik nog een cursus met licht gevolgd bij Praveeta Timmerman van de Lichtpunctuur in Amsterdam.
Met gekleurd licht (rood, oranje, groen, blauw, paars, geel), worden diverse klachten behandeld.
Vooral psychische klachten hebben hier veel baat bij.

Ik heb een praktijk aan het Aletta Jacobs-erf 290 te Dordrecht.
Mijn telefoonnr. is (078) 616 28 71.
De behandelingen geef ik uitsluitend op afspraak.

Tot ziens

Vriendelijke groeten,
Joke Boom

Joke Boom

Pedicure

Nagels knippen
Eelt verwijderen
Likdoorns verwijderen
Eksterogen verwijderen
Nagelriemen terugduwen
Reinigen met alcohol en betadine
Massage

Duur van de behandeling: 1 uur.

Dorn Therapie

Dorn Therapie is een therapie vorm, waarbij op een zachte manier ruggenwervels recht gezet kunnen worden, het s.i. gewricht recht gezet wordt en overbodige ruimte in gewrichten weggehaald wordt, waardoor eventueel beenlengte verschil teniet wordt gedaan. Het is een zeer eenvoudige maar deeltreffende manier om rugklachten op te lossen!

Voor meer informatie zie op ideletteeijgelaar.nl De Dornspecialiste van Nederland!

Prijzen:

Voetreflextherapie: €47.00
Lichtpunctuur: €47.00
Pedicure: €27.00
Metamorfosemassage: €47.00
Lymfedrainage: €47.00
Hormoonbehandeling: €47.00
Anti-stressbehandeling: €47.00
Dorn Therapie €47.00

LET OP! U kunt uitsluitend contant betalen.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde`.
 • de kosten van het consult

WEBSITE

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

HAPPY FEET is aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging voor Voetreflex Therapeuten (NVVT)

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)


Alle zorgverzekeraars vergoeden de voetreflexbehandelingen bij Happy Feet, afhankelijk van uw verzekering worden de kosten van de voetreflexbehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.
HAPPY FEET staat vermeld in de zorggids van vgz.

KvK-nummer: 53686373
btw-identificatienummer: NL001351530B06

VOETREFLEXTHERAPIE

Elk orgaan heeft een reflexpunt op de voeten,
maar ook elk ander onderdeel van het lichaam kan via de voeten onderzocht en behandeld worden.
Voetreflex is een sterk middel tegen pijn!

DOEL
Voetreflex bevordert de bloedsomloop en versnelt het afvoeren van afvalstoffen via de huid en de darmen.
Elk lichaamscelletje ontvangt extra zuurstof en voedingsstoffen.
Afvalstoffen (bijvoorbeeld viruscellen of bacteriën) worden losgeweekt en afgevoerd.
Het geeft het lichaam een ontspannen gevoel.
Pijnklachten nemen geheel of gedeeltelijk af.
Ook psychische klachten kunnen beter opgelost worden.
Afhankelijk hoelang iemand met een klacht loopt,
zijn er minimaal vier tot tien behandelingen nodig om genezing geheel of gedeeltelijk tot stand te brengen.

BEHANDELING
De behandeling houdt in dat met duimen en vingertoppen op de voetzool, voetrug en op de zijkanten van de voeten wordt gedrukt.
Pijnlijke punten duiden op een zwakte van het lichaam en worden gelijk behandeld.

VOETREFLEXTHERAPIE
is mogelijk bij alle pijnklachten zoals:

 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Buikpijnen
 • Menstruatie pijnen
 • Spierpijn
 • Kiespijn
 • Etc.
Verder bij:
 • Longklachten
 • Moeheid
 • Reumatische klachten
 • Ontstekingen
 • Maagklachten
 • Rugklachten
 • Stress
 • En bij nog veel meer.
Bij twijfel kunt u dit bij mij navragen.